Med hygienen i fokus

Utforska ett nytt, svensk varumärke på apotek

Hygienkoncept i 3 steg


Proignaz erbjuder ett innovativt produktkoncept speciellt framtaget för att underlätta en hygienisk vardag. Konceptet består av en unik 3-stegsserie byggd kring områdena rengör, desinficera och vårda. Innehåll och utformning är särskilt anpassade för att produkterna enkelt ska kunna tas med och användas on-the-go.

Rengör innan desinfektion

Rengörande produkter i smarta format som kan användas för hudrengöring innan desinfektion

Desinficera både hud och ytor

Desinfektion i innovativt aerosolsprejformat som förenklar applicering på både hud och ytor

Effekttestade mot höljeförsedda virus enligt EN 14476

Vårda och skydda huden

Vårdande och skyddande hudmousse, berikad med Aloe Vera och urea